Gradinita Particulara Harlau

Gradinita Privata Cu Program Prelungit Harlau

Gradinita-Particulara Harlau reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Gradinita Particulara Harlau: Gradinita Privata Cu Program Prelungit Harlau.

    Scopul principal al grădiniţei Happy Stars este socializarea, educarea şi pregătirea copiilor într-un mediu educaţional cât mai atractiv, cultivându-le aptitudinile şi formându-le deprinderile necesare integrării în societate, încurajând formarea unor atitudini şi comportamente bazate pe creativitate, comunicare, curiozitate, independenţă, entuziasm şi încredere în sine.
    Nimic din ceea ce făureşte omul în efemera sa existenţă nu se ridică atât la sublim, la creaţie, dăruire de sine, jertfă şi împlinire, pe cât este creşterea, educarea şi dezvoltarea copiilor, cea mai deplină şi sensibilă bucurie a vieţii. Ei sunt însuşi rostul nostru de a fi. De aceea, noi ne ghidăm după principiul “Copiii înainte de toate!”, esenţa acestuia plasând copiii înaintea oricăror altor preocupări.
    Flexibilitatea şi creativitatea în abordarea situaţiilor didactice, evitarea rutinei, egalizarea şanselor educaţionale precum şi eficientizarea învăţării sunt principiile urmărite de noi în activitatea zilnică.

Servicii

    Activitati

    Limba engleza – orele de limba engleza se desfasoara zilnic, la fiecare grupa, sub indrumarea profesorului de limba engleza, iar copiii sunt in permanenta stimulati sa foloseasca expresii uzuale in limba engleza, tocmai pentru a le inlesni invatarea acestei limbi.
    Domeniul limbă şi comunicare – acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă. Se urmăreşte ca aceştia să vorbească cu încredere, clar şi fluent, utilizând modalităţi de exprimare adecvate pentru diferite categorii de auditoriu.
    Domeniul estetic şi creativ – acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, de apreciere a frumosului, ceea ce le va permite sa reacţioneze de o manieră personală la ceea ce văd, aud, ating sau simt.
    Domeniul om şi societate – include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele. În abordarea acestui domeniu se pleacă şi de la premisa că instituţia preşcolară reprezintă un context utilizabil pentru coordonarea principiilor şi acţiunilor morale.
    Domeniul ştiinţe – include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află în interacţiune.Astfel, se consideră necesar ca preşcolarul să fie pus în contact cu domeniul matematic prin jocuri dirijate cu materiale, cum ar fi nisipul sau apa, sau prin simularea de cumpărături în magazine. Totodată, preşcolarii sunt  încurajaţi să efectueze experimente, să utilizeze în condiţii de securitate diferite instrumente sau echipamente.
    Domeniul psihomotric – acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţile motorii şi de manipulare de fineţe, ca şi elemente de cunoaştere, legate mai ales de schema corporala.

    
    Activitati extracurriculare


Vizite instructiv-educative
Plimbari in parc
Excursii cu caracter formativ
Implicarea in diferite proiecte umanitare si parteneriate
Odihna de dupa-amiaza (la cerere) sau activitati liber alese
Activitati recuperatorii pe domenii de invatare, activitati recreative de cultivare si dezvoltare a inclinatiilor