Gradinita Particulara Galati

Gradinita Omul De Zapada

Gradinita-Particulara Galati reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Gradinita Particulara Galati: Gradinita Omul De Zapada.

Gradinita Omul de Zapada
Gradinita privata cu program scurt si prelungit Galati
0236.419.972 / 074.0196.633

Tipul: Grădiniţa cu Program Prelungit, cursuri de zi
Programul şcolii: 08.00-18.00, 2 schimburi
Limba de predare: română 

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”.
Maria Montessori –”Descoperirea copilului”

Despre Noi

Grădinița “Omul de Zăpadă” a fost creată pentru a asigura un mediu sănătos și sigur, care să cultive și să stimuleze dezvoltarea armonioasă a copiilor.

Prin crearea zilnică de noi oportunități de dezvoltare, copiii iși vor pune în valoare potențialul social, emoțional, psihic și cognitiv, într-un mediu care încurajează comunicarea și interacțiunea cu cei din jur.

Situată în zona centrală a oraşului Galaţi, locația Grădiniței “Omul de Zăpadă” a fost aleasă cu grijă, într-o zonă civilizată şi curată. Grădinița “Omul de Zăpadă” oferă copiilor, într-o clădire istorică, cu o curte generoasă, spații mari și luminoase, dedicate diferitelor activități specifice.

 • Săli de grupă decorate diferit, respectând o tematică desprinsă din lumea poveștilor;
 • Sală de activități într-un decor unic: copiii învață înconjurați de lumea și personajele din Cartea Junglei ori Mica Sirenă / Nemo / Frumoasa şi bestia. Astfel, decorul este integrat în procesul educațional, transformând timpul petrecut la grădiniță într-o experiență deosebită;
 • Sală de mese dedicată;
 • Bucătărie proprie;
 • Dormitoare separate, amenajate pe un întreg nivel al grădiniței, asigurând confortul optim pentru odihna copiilor;
 • Locuri de joacă special amenajate;
 • Grădina copiilor – spațiu amenajat pentru activități de mini-grădinarit;
 • Atelier de creație;
 • Cursuri de pian;
 • Cursuri de dans;
 • Cursuri de speed-stacking;
 • Piscină şi tobogane gonflabile racordate la sistemul de apă (pe perioada de vară);
 • Supraveghere video online – inclusă în tariful de bază.

VIZIUNEA ECHIPEI MANAGERIALE

Grădiniţa “Omul de Zăpadă” susţine o educaţie în schimbare, orientată spre valori democratice şi umaniste, care oferă şansa fiecărui copil, părinte şi cadru didactic, de a atinge propria excelenţă, într-un mediu stimulativ, pentru a deveni un cetăţean european activ, într-o societate a cunoaşterii, competitivă şi dinamică.

Promovăm un învăţământ bine susţinut de societate, deschis pentru toţi copiii, calitativ şi atractiv, învăţământ ce încurajează competiţia şi favorizează dezvoltarea personală.

MISIUNEA ECHIPEI MANAGERIALE

Într–o lume dinamică, orientată tot mai mult pe comunicare, pe integrare, bazată pe o societate deschisă, democratică, scopul nostru fundamental este de a oferi societăţii membri cu profile umane complexe, capabili de adaptare şi vectori ai unei dezvoltări durabile, cu o bogată cultură generală, dinamici şi deschişi, înzestraţi cu putere de discernământ, capabili de decizie şi de acţiune, solidari cu semenii lor. Unitatea noastră îşi propune să determine o legătură de interese între cadre didactice, personal auxiliar, preşcolari, părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii locale în direcţia dezvoltării copiilor din punct de vedere relaţional şi intelectual, accentuând şi ideea de mentorat pedagogic ce vizează stabilitatea şi perfecţionarea specialiştilor, precum şi asigurarea de şanse egale atât pentru educat cât şi pentru educator.

Grădiniţa “Omul de Zăpadă” are ca scop asigurarea accesului la educaţie complexă şi echilibrată pentru fiecare copil, indiferent de condiţia socială şi materială, apartenenţa etnică sau religioasă. Misiunea noastră constă în crearea condiţiilor spirituale şi materiale favorabile vieţii într-un cadru formal, adaptat cerinţelor şi nevoilor copiilor. De asemenea ne propunem ridicarea nivelului calitativ al organizaţiei grădiniţei şi asigurarea condiţiilor de formare şi dezvoltare profesională în vederea asigurării calităţii în unitate. 

Echipa managerială are în vedere aplicarea prevederilor tuturor normelor legale şi acţionarea în sensul reformei în învăţămantul românesc, respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor şi valorizarea fiecărui participant la actul educativ.

Ne dorim, de asemenea, ca fiecare copil să dobândească un stil de învăţare autocondusă şi motivată intrinsec, deprinderi de învăţare pe parcursul întregii vieţi, bazate pe un nivel bun de folosire a computerului şi a TIC.

Grădiniţa îşi propune să devină o “minicomunitate” ordonată în care copiii să-şi formeze şi să exerseze convingeri şi comportamente autentice de “bun cetăţean”, o “şcoală incluzivă” care să ofere oportunităţi egale şi sprijin pentru dezvoltarea personală a fiecăruia, inclusiv celor care au cerinţe educative speciale.

Dorim, de asemenea, să formăm copiii cu convingeri şi comportament voluntar, care să se implice în rezolvarea problemelor comunităţii.

PREZENTAREA UNITĂŢII

ARGUMENTE:

 • Interesul echipei manageriale manifestat în domeniile: financiar, al resurselor umane, curricular şi al dezvoltării generale a şcolii;
 • Formarea continuă a personalului didactic în unitatea şcolară;
 • Transformarea cadrului didactic în manager al situaţiilor de învăţare ce au drept principal actor elevul şi perfecţionarea continuă a procesului instructiv – educativ;
 • Folosirea reţelelor informatice în întreaga activitate din unitatea şcolară;
 • Transformarea comunităţii locale într-un partener activ, implicat efectiv în viaţa unităţii şcolare.

Grădiniţa Particulară “Omul de Zăpadă” a luat fiinţă în 2003, cu 2 grupe de copii şi foarte multe idealuri.  În 2009, la 6 ani de la înfiinţare, obţine acreditarea în învăţământ, prin Ordinul de Ministru nr. 5301/25.09.2009 şi Atestatul de evaluare externă în anul şcolar 2012-2013. Experienţa acumulată în cei 15 ani de când s-a înfiinţat grădiniţa va adăuga un plus de valoare serviciilor şcolare furnizate. Grădiniţa îşi propune să elaboreze proiecte educaţionale variate care să vină în sprijinul copiilor iar sistemul privat de lucru deschide multe oportunităţi beneficiarilor educaţionali.

PRIORITĂŢI NAŢIONALE:

 • Implementarea metodelor de învăţare centrată pe copil;
 • Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, instituţii şi ONG- uri;
 • Elaborarea şi dezvoltarea standardelor de formare profesională;
 • Formarea continuă (metodica specifică);
 • Asigurarea calităţii în educaţie prin predare – învăţare şi chiar cercetare care să contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a copiilor;
 • Asigurarea orientării profesionale şi consilierii pentru construirea carierei;
 • Utilizarea tehnicii de calcul (ITC) în predare;
 • Modernizarea bazei materiale a învăţământului profesional şi tehnic;
 • Asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă;
 • Oferirea de şanse egale în educaţie indiferent de naţionalitate, sex sau  minoritate;

PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE REGIONALE ŞI LOCALE

 • Dezvoltarea capacităţii de orientare şcolară şi profesională;
 • Dezvoltarea parteneriatului GRĂDINIŢĂ – COMUNITATEA LOCALĂ;
 • Prognoze sectoriale pe termen mediu şi lung;

Servicii

RESURSE MATERIALE:

Spaţii Grădiniţă: un corp grădiniţăsituat la demisol şi etaj 1 al imobilului situat pe Str. Universităţii nr.12, Galaţi, aflat în proprietatea Asociaţiei Snowman şi un corp Bucătărie în curtea grădiniţei

 • 4 săli de grupă multifuncţionale;
 • 1 grup sanitar copii, 1 grup sanitar compartimentat (personal didactic/personal nedidactic/bideu antepreşcolari);
 • 1 hol demisol destinat primirii copiilor,1 hol etaj 1;
 • 1 bloc alimentar;
 • 1 oficiu mese;
 • 1 birou administrativ;
 • Spaţiu arhivă;
 • Spaţiu bibliotecă şi materiale didactice;
 • 1 cabinet medical / cabinet logopedie;
 • vestiare;

Dotări:

 • 50 pătuţuri;
 • 50 mese preşcolari;
 • 15 pupitre preşcolari mari;
 • 65 scaunele preşcolari;
 • 6 calculatoare în sălile de grupă şi birouri, 1 calculator în biroul administrativ toate conectate la reteaua Internet;
 • 2 radiocasetofoane;
 • 1 Multifuncţională (Xerox, scanner, imprimantă)
 • Catedre şi scaune de birou pentru cadrele didactice;
 • Dulapuri;
 • Parc de joacă (500mp) complet utilat cu tobogan gonflabil, căsuţă de joacă, leagăne, băncuţe, fotolii din răchită, mese de sticlă etc;
 • Piscine copii.

INFORMAŢII DE TIP CALITATIV:

Mediul social al copiilor: copiii provin din familii cu nivel de şcolarizare mediu sau ridicat (studii universitare), majoritatea având ocupaţie; provin din medii economice, sociale şi culturale diverse, posibilităţi materiale mari, ceea ce nu creează dificultăţi pentru realizarea coeziunii şi eficienţei acţiunilor educaţionale. Se constată creşterea numărului de copii proveniţi din familii în care cel puţin unul dintre părinţi este plecat la muncă în străinătate, copiii fiind lăsaţi în grija bunicilor sau altor rude.

Calitatea personalului didactic: - calificat 100%

 • Se doreşte realizarea Planului de şcolarizare prin atragerea copiilor;
 • Relaţii interpersonale bazate pe colaborare, deschidere, comunicare;

Calitatea managementului şcolar – directorii şcolii împreună cu o echipă de cadre didactice abilitate prin cursuri de perfecţionare în diverse domenii, vor iniţia şi dezvolta activităţi de parteneriat cu alte unităţi de învăţământ din ţară, cu comunitatea locală.

RESURSE CURRICULARE:

 • Respectarea planului cadru;
 • Programe CDS elaborate de cadrele didactice; atractive pentru părinţi şi preşcolari;
 • Material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare curriculare, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, îndrumătoare, softuri educaţionale).
 • Cadrele didactice au documente de planificare anuală şi secvenţială de calitate, în concordanţă cu curriculumul naţional şi resursele disponibile;
  Proiectarea corectă a activităţii didactice, cu accent pe competenţe; 
 • Evaluarea se realizează formativ şi sumativ prin metode alternative;
 • Managementul grupei este bun, relaţia profesor – prescolar presupune cooperări şi colaborări biunivoce.

RESURSE UMANE

 • Personal didactic calificat 100%;
 • Relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ;
 • Există copii talentaţi, capabili de performanţă, care sunt sustinuţi întotdeauna de propriile lor familii.
 • Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice precum şi o bună coordonare a acestora;
 • Participarea cadrelor didactice la perfecţionări prin grade didactice şi cursuri de formare;
 • Preocuparea cadrelor didactice pentru studii superioare şi/sau masterat;

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

 • Starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare;
 • Existenţa sălii de joacă, în interior, a sălii de activităţi opţionale;
 • Funcţionalitatea cabinetului medical;
 • Bază materială relativ satisfăcătoare ;
 • Biblioteca cu fond de carte actualizat.

RELAŢIILE CU COMUNITATEA

 • Întâlniri lunare cu reprezentanţii părinţilor în cadrul Programului de formare „Şcoala Părinţilor”;
 • Dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează şi prin intermediul activităţilor extraşcolare;
 • Site–ul grădiniţei permanent updatat;
 • Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum: excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile cu cămine de bătrâni, orfelinate etc., introduc copiii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor;
 • Întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor, suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii.

Galerie foto